Νέα

2η Τροποποίηση των Προκηρύξεων για τις 4 Δράσεις της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης | Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 28.06

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των Προκηρύξεων για τις τέσσερις (4) νέες Δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, σε περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώθηκε η δεύτερη (2η ) Τροποποίηση των Προσκλήσεων, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, παρατείνεται η ημερομηνίας υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, όπως γνωστοποιείται με τις Τροποποιήσεις, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 28.06.2024 και ώρα 15:00.

Για τη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ», μπορείτε να δείτε την Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Για τη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ» μπορείτε να  δείτε την Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Για τη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ», μπορείτε να δείτε την Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Για τη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ», μπορείτε να δείτε την Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.