Εκδηλώσεις

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της έναρξης υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τη νέα Δράση Ενίσχυσης Έρευνας & Καινοτομίας του ΕΣΠΑ 2021-2027, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με την VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ, διοργανώνουν

Ειδική διαδικτυακή Ημερίδα

με θέμα:

Ερευνώ-Καινοτομώ | Νέα Δράση Ενίσχυσης Έρευνας & Καινοτομίας συνολικού προϋπολογισμού 300.000.000€

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 

Τρίτη 04.06.2024 @ 16:00 – 18:00

Συντονιστής

Φώτης Ρωμούδης 

Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET

Εισηγητές & Θεματολογία

Γιώτα Παπαρίδου 

Πρόεδρος Δ.Σ.του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

Η Αξία των Ερευνητικών Προγραμμάτων για τις Εταιρείες Πληροφορικής.

Γεώργιος Μαντζαβέλας 

Sales Manager της VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

 Ερευνώ-Καινοτομώ | Αναλυτική περιγραφή των Κύριων Σημείων, των Παρεμβάσεων, των Επιλέξιμων Δαπανών και της Διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων.

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

Ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων | Φοροτεχνικούς και στελέχη λογιστηρίων | Συμβούλους Πληροφορικής | Μέλη του Δικτύου του Ομίλου της ΕPSILON NET.