Εκδηλώσεις

Ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τη θυγατρική του εταιρεία Epsilon CSA και με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον φαρμακευτικό τομέα, σχετικά με την αξιοποίηση κατάλληλων λύσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία τους και στην ενίσχυση της κερδοφορίας τους, διοργανώνουν

Ειδική Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:

Αξιόπιστες και Καινοτόμες λύσεις σε Πληροφοριακά και Ρομποτικά Συστήματα | Oι Δυνατότητες Χρηματοδότησης τους

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 

Τετάρτη 05.06.2024 @ 15:00 – 17:00

Συντονίστρια

Βασιλική Στούμπου | Fintech Commercial Director, EPSILON NET & General Manager Digital and e-Invoicing, Epsilon Integrator

Εισηγητές & Θεματολογία

Χρήστος Δελημαργάς | Διευθυντής τμήματος Αυτοματισμών & Hardware, Epsilon CSA

Οι ολοκληρωμένες και τεχνολογικά εξελιγμένες Λύσεις σε Πληροφοριακά Συστήματα & σε Συστήματα Αυτοματοποίησης για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Φαρμακείων.

Πέτρος Κοραλής | Sales Director, EPSILON NET

 Αξιόπιστες Λύσεις για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και για Υπηρεσίες Παρόχου στα Φαρμακεία.

Κωνσταντίνος Καναβός Διευθυντής Business Banking & Key Accounts Segments της Εθνικής Τράπεζας

Χρηματοδοτικά Προϊόντα και Εργαλεία για τη Στήριξη του Σύγχρονου Φαρμακείου. 

Βασίλειος Λάττας | Προϊστάμενος Ανάπτυξης Εργασιών, Εθνική Leasing

 Εθνική Leasing: Η Εναλλακτική Επιλογή Χρηματοδότησης των Φαρμακείων για την Απόκτηση Παγίου Εξοπλισμού.

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

Ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον φαρμακευτικό τομέα | Μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου