Νέα

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα της EPSILON NET & της VK PREMIUM, με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ για τη Δράση ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της έναρξης υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τη νέα Δράση Ενίσχυσης Έρευνας & Καινοτομίας του ΕΣΠΑ 2021-2027, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με την εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), πραγματοποίησαν με ιδιαίτερη επιτυχία την Τρίτη 04.06.2024 ειδική διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:

Ερευνώ – Καινοτομώ | Νέα Δράση Ενίσχυσης Έρευνας & Καινοτομίας συνολικού προϋπολογισμού 300.000.000€

Η Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» αποτελεί Πράξη Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, έγινε αναφορά στην αξία των ερευνητικών προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις και έγινε αναλυτική περιγραφή των κύριων σημείων, των προϋποθέσεων και των επιλέξιμων δαπανών της Δράσης, καθώς και της διαδικασίας υποβολής επενδυτικού σχεδίου.

Παράλληλα, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των σημείων της Δράσης και της διαδικασίας υποβολής του επενδυτικού έργου, έγινε παρουσίαση, σχετικού με τη θεματολογία, case study.

Αν επιθυμείτε αναλυτικότερη πληροφόρηση για τα θέματα που παρουσιάσθηκαν στην Ημερίδα, μπορείτε να μελετήσετε το ενημερωτικό υλικό ή να παρακολουθήσετε το video εδώ.