Εκδηλώσεις

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της έναρξης λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ο Όμιλος EPSILON NET με τη συμμετοχή και την υποστήριξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), διοργανώνουν
Ειδική Διαδικτυακή Ημερίδα
με θέμα:

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκούς όρους | Παροχή εγγύησης & επιδότησης επιτοκίου από την ΕΑΤ

Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 17.06.2024 @ 16:00 – 18:00

Συντονιστής

Φώτης Ρωμούδης | Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET

Εισηγητές & Θεματολογία

 

1η Εισήγηση

Ισμήνη Παπακυρίλλου | Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ)

Οι δράσεις της ΕΑΤ για την υποστήριξη της ανάπτυξης των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

2η Εισήγηση

Ροζαλία Θαλασσινού | Διευθύντρια Δανείων και Κρατικών Ενισχύσεων, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ)

Σοφία Σωτηροπούλου | Προϊσταμένη Τμήματος Εγγυήσεων, Διεύθυνση Συνεπενδύσεων και Εγγυήσεων, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ)

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ | Αναλυτική περιγραφή των Κύριων Σημείων των Χρηματοδοτικών Εργαλείων:

Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Χρηματοδοτήσεις με μειωμένη συνολική επιτοκιακή επιβάρυνση.

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Χρηματοδοτήσεις με συνδυασμό εγγύησης και επιδότησης επιτοκίου.

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

Ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων | Φοροτεχνικούς και στελέχη λογιστηρίων | Συμβούλους Πληροφορικής | Μέλη του Δικτύου του Ομίλου της ΕPSILON NET.