Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» σύμφωνα με την οποία περιλαμβάνονται αλλαγές στη διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτουμένων επενδύσεων.

Ειδικότερα η  διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων τροποποιείται και ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται αλλαγές και στο Κεφάλαιο 10.4 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ” της Πρόσκλησης.

Δείτε την 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.