Νέα

ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ | Δημοσίευση ενημερωτικού & υποστηρικτικού υλικού για την Δράση Έρευνας & Καινοτομίας

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την ενημέρωση και υποστήριξη των ενδιαφερόμενων, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο στην Δράση  Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ-Καινοτομώ»  του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημοσιεύθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Ειδικότερα, με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, δημοσιεύθηκε η Απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών – Ερωτήσεων Απαντήσεων.

Δείτε το αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων εδώ.

Παράλληλα, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τη Δράση Ενίσχυσης Έρευνας και Καινοτομίας, έχει αναρτηθεί σχετικό Εγχειρίδιο, το οποίο αφορά σε όλα τα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να είναι σε θέση οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Δείτε το Εγχειρίδιο ΟΠΣΚΕ εδώ.