ΕΣΠΑ 2021-2027 | 6η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης και προενταξιακού ελέγχου & ελέγχου σώρευσης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, δώδεκα (12) αιτήσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ. Ειδικότερα, οκτώ […]

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», σύμφωνα με την οποία η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αιτήματα παράτασης υλοποίησης δύναται να υποβληθούν κατόπιν τεκμηριωμένης αιτιολόγησης και το ανώτατο […]

Προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027, προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης», η οποία αποκοπεί στην προώθηση της εξωστρέφειας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σε τρίτες χώρες. Οι […]

ΕΣΠΑ 2021-2027 | Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων για τις 2 Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων υποβολής χρηματοδότησης και των ενστάσεων, δημοσιεύθηκαν οι επόμενες Αποφάσεις έγκρισης αποτελεσμάτων  για τις Δράσεις «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και  «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027». Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Δημοσιεύθηκε η δέκατη πέμπτη (15η) Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος […]

1η Tροποποίηση – Παράταση της Πρόσκλησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Δημοσιεύθηκε η 1η Tροποποίηση – Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027), σύμφωνα με την οποία δίνεται παράταση στην ημερομηνία λήξης υποβολής για τις Παρεμβάσεις Ι & ΙΙ. Ειδικότερα, ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών […]

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση | 3η Τροποποίηση των Προκηρύξεων για τις 4 Δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων & μεγάλων επιχειρήσεων

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των Προκηρύξεων για τις τέσσερις (4) νέες Δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, σε περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) Τροποποίηση […]

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 03.07 το μέτρο στήριξης επενδύσεων για μεταποίηση εμπορία & ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων

Ύστερα από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κωνσταντίνου Τσιάρα, με τον Υφυπουργό ΥπΑΑΤ, Διονύση Σταμενίτη και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, δόθηκε στις 26/06/2024 σε δημόσια διαβούλευση η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση της Παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση / εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του […]

Ψηφιακές Συναλλαγές | Παράταση εξαργύρωσης Vouchers για τον Δ’ Κύκλο των Κατηγοριών 1, 3, 4 & τον Γ’ Κύκλο των Κατηγοριών 5, 6

Όπως γνωστοποιείται με την δέκατη τρίτη (13η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά τον τελευταίο Κύκλο Αιτήσεων, δηλαδή στο διάστημα 26/02/2024 – 19/03/2024, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και εξαργύρωσης επιταγών έως και την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024. Ειδικότερα: Για την 1η, 3η & 4η Κατηγορία: […]

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τις 2 Δράσεις ενίσχυσης νέων ΜμΕ & νέων τουριστικών ΜμΕ

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων». Όπως γνωστοποιείται  με τις συγκεκριμένες Τροποποιήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης του τελικού πορίσματος […]

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 14η Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη τέταρτη (14η) Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες και τελευταίες – κατά σειρά υποβολής- εκατόν εξήντα εννέα (169) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ. Ειδικότερα, εκατόν τριάντα […]