ΕΣΠΑ 2021-2027| Δημοσιεύθηκε η 2η Τροποποίηση των Προσκλήσεων για τις Δράσεις της Πράσινης Μετάβασης ΜμΕ

Μετά τις νεότερες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2021-2027, δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ” καθώς και της Πρόσκλησης της Δράσης “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ” του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» Όπως αναφέρεται στην 2η Τροποποίηση της συγκεκριμένης Πρόσκλησης η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού […]

ΕΣΠΑ 2021-2027| Δημοσιεύθηκε η 2η Τροποποίηση των Προσκλήσεων για την 2η και 3η Δράση του Ψηφιακού μετασχηματισμού ΜμΕ

Μετά τις νεότερες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2021-2027, δημοσιεύθηκε στις 26/09/2023 η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», καθώς και της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». 2η  Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης, η μέγιστη […]

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022: Παράταση στην ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων για τα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

Όπως γνωστοποιείται με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» (ΦΕΚ 3292/Β/18.5.2023) και στην 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 3291/Β/18.5.2023) του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022  έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023. Συγκεκριμένα: ·      Για το καθεστώς ενίσχυσης […]

ΕΣΠΑ 2021-2027: Αναρτήθηκαν οι Προδημοσιεύσεις των Δράσεων «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» για τις νέες, υπό σύσταση και υφιστάμενες ΜμΕ

Αναρτήθηκαν στους διαδικτυακούς ιστότοπους της Ειδικής Υπηρεσίας Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ), του ΕΣΠΑ 2021-2027, του ΕΦΕΠΑΕ καθώς και των εταίρων του με Γεωγραφική Αρμοδιότητα τις περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης η προδημοσίευση του Προγράμματος «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» με συνολικό προϋπολογισμό 30.000.000€, καθώς και του Προγράμματος […]

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Για 3η συνεχόμενη χρονιά διεξάγεται ο διαγωνισμός καινοτομίας “Innovation Challenge”

Στο πλαίσιο ενεργειών τους για την ενίσχυση και επιτάχυνση της καινοτομίας, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB σε αποκλειστική συνεργασία με το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece συνδιοργανώνουν για 3η συνεχόμενη χρονιά, τον διαγωνισμό καινοτομίας με τίτλο «HDB Innovation Challenge», με στόχο να προσφέρουν τη δυνατότητα στις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Elevate Greece να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, υλοποιώντας την ιδέα τους σε προϊόν […]

ΕΣΠΑ 2021-2027: Ανακοινώνονται οι πρώτες Εγκρίσεις Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γνωστοποίησε με ανακοίνωση του, την ολοκλήρωση των πρώτων αξιολογήσεων των Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Συγκεκριμένα δημοσιεύθηκε η Πρώτη (1η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» της Δέσμης […]

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Έναρξη στην υποβολή αιτήσεων για δάνεια με ΕΓΓΥΗΣΗ του Ταμείου Εγγυοδοσίας (DeLFI)

Όπως γνωστοποιήθηκε από το Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου 2023 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας KYC της HDB, η οποία επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους με απλές διαδικασίες, να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους με μία και μόνη αίτηση και – εφόσον είναι επιλέξιμοι – […]

ΕΣΠΑ 2021-27: Δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε στις 02/08/2023 η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Όπως γνωστοποιείται με την συγκεκριμένη τροποποίηση, η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, όπως […]

ΕΣΠΑ 2021-2027|Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο)

Στο πλαίσιο των ενημερώσεων για τις Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γνωστοποιήθηκε στις 02/08/2023 ότι για την Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»  δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία των αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό […]

ΕΣΠΑ 2021-2027: Εν αναμονή προδημοσίευσης των Προσκλήσεων για δύο (2) νέες Δράσεις που αφορούν τις ΜμΕ

Μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», στο πλαίσιο του οποίου οργανώνονται ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες στήριξης για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών  προτύπων και εύρεσης τεχνολογικών, ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων, αναμένεται και η υλοποίηση δύο (2) νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα […]