ΕΣΠΑ 2021-2027 | Δημοσιεύθηκαν οι επόμενες Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη 2η & 3η Δράση του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ»

Σε συνέχεια των ενημερώσεων για την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ», δημοσιεύθηκαν οι επόμενες Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027». Για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, η οποία […]

ΕΣΠΑ 2014-2020 | Παράταση υποβολής αιτήματος τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης για προσκλήσεις Δράσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση τροποποίησης Προσκλήσεων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (A/A 1 έως και 6)  και των Π.Ε.Π. Αττική, Νότιο Αιγαίο, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Δυτική Ελλάδα (A/A 6), του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύμφωνα με την Απόφαση Τροποποίησης, […]

ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: Δ’ Κύκλος Χρηματοδοτήσεων για το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% για ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΠΑΡΟΧΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της Δημοσίευσης της 11ης  Τροποποίησης της Προκήρυξης νέων κύκλων χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα III «Ψηφιακές Συναλλαγές», ο Όμιλος EPSILON NET και η θυγατρική του εταιρεία DIGINET, με σκοπό την έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των ενισχύσεων (VOUCHERS) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη μετάβασή […]

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 10η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τον «Βασικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη (10η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες – κατά σειρά υποβολής- σαράντα έξι (46) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ. Ειδικότερα, τριάντα έξι (36) αιτήσεις χρηματοδότησης με […]

ΕΛΛΑΔΑ 2.0 | Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ–Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

Ξεκίνησε την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024, η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με […]

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 3η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης  για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες κατά σειρά υποβολής επτακόσιες σαράντα εννέα (749) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ. Ειδικότερα, εξακόσιες δεκαοκτώ (618) αιτήσεις χρηματοδότησης επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης 44.799.050,60€ κρίνονται […]

ΕΛΛΑΔΑ 2.0 | Προδημοσίευση προγράμματος «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»

Όπως γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», το οποίο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, εμπορίου και άλλων υπηρεσιών. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 176,75 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης […]

ΕΣΠΑ 2021-2027 | Τροποποιήθηκαν οι Συχνές Ερωτήσεις–Απαντήσεις για τις Δράσεις Ενίσχυσης νέων ΜμΕ και τουριστικών ΜμΕ

Σε συνέχεια των ενημερώσεων για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας 2021-2027 και με στόχο τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, δημοσιεύθηκαν οι Αποφάσεις Τροποποίησης του αρχείου Συχνών – Ερωτήσεων Απαντήσεων. Δείτε το αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για […]

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αιχμής ΜμΕ»

Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027. Όπως γνωστοποιείται με την τρίτη (3η) Τροποποίηση της πρόσκλησης,  ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) αντικαθίσταται από τον Κανονισμό ΕΕ 2023/2831 (De Minimis) της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023, με έναρξη ισχύος από 01.01.2024, […]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τις Δράσεις του ΕΣΠΑ για την Ίδρυση & Λειτουργία Νέων ΜμΕ και νέων Τουριστικών ΜμΕ | 3η τροποποίηση των Προσκλήσεων

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και ορίζεται η Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00 αντί […]