Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης του Ομίλου EPSILON NET για τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού με συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας

Ο Όμιλος EPSILON NET με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις δυνατότητες ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων οργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία, την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, διαδικτυακή ημερίδα, σχετικά με την Δέσμη Δράσεων για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΜμΕ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Σκοπός της Δέσμης των συγκεκριμένων […]

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Στις 23/02/2023 ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για την ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία στοχεύει σε ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις  χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) και θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία […]