Δράση 1
Δικαιολογητικά για την Υποβολή Αίτησης​

Δράση 1
Δικαιολογητικά για την Υποβολή Αίτησης​

Δικαιολογητικά για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ​

Δικαιολογητικά για την Υποβολή Αίτησης
για την Δράση 1 του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ

Παραρτήματα - Υποδείγματα Δηλώσεων
για την Δράση 1 του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ