Δράση 1
Δικαιολογητικά για την Υποβολή Αίτησης​​

Δικαιολογητικά για την Υποβολή Αίτησης
για την Δράση 1 του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ

Παραρτήματα - Υποδείγματα Δηλώσεων
για την Δράση 1 του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ