Νέα

Διαδικτυακή Ημερίδα για τις Δράσεις ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ από την ΕΣΕΕ και την Epsilon Net με την συνεργασία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και ο  Όμιλος EPSILON NET στο πλαίσιο ενεργειών που διεξάγουν με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις δυνατότητες αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων για  την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων  επιχειρήσεων οργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία, την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, διαδικτυακή ημερίδα, σχετικά με την Δέσμη Δράσεων για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΜμΕ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Σκοπός της Δέσμης των συγκεκριμένων Δράσεων είναι η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στο πλαίσιο της στρατηγικής της συνεργασίας με την EPSILON NET, παρουσιάζοντας τα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά προγράμματα και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΜμΕ.

Ειδικό ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκεντρώνει η 1η Δράση, με την επωνυμία «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός», η οποία στηρίζει επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στη ψηφιακή αναβάθμιση τους μέσα από την κάλυψη βασικών αναγκών σε λογισμικό, υπηρεσίες και εξοπλισμό.

Στη συγκεκριμένη Δράση το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται σε ποσοστό 50% έως 60%, ανάλογα με τη περιφέρεια που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, αφορά επιχειρήσεις με 3 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίες) και άνω για το 2022 και επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€ για την απόκτηση ψηφιακών εργαλείων και σχετικών υπηρεσιών.

Κρίσιμος παράγοντας για την ενεργοποίηση των δυνητικών δικαιούχων/επιχειρήσεων προκειμένου να επωφεληθούν από τις  συγκεκριμένες δράσεις είναι η έγκαιρη και στοχευμένη ενημέρωση τους. Στο πλαίσιο αυτό η θεματολογία της ενημερωτικής παρουσίασης επικεντρώθηκε:

 • στη συγκριτική παρουσίαση των 3 Δράσεων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
 • στη διαδικασία και την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων
 • στην αναλυτική περιγραφή της Δράσης 1- Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών και τα κριτήρια ένταξης των επιχειρήσεων

ενώ παράλληλα, έγινε ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης

 • των ολοκληρωμένων προτάσεων για την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων μέσω των επιχειρήσεων του Ομίλου EPSILON NET, και
 • ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αναπτυξιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, εργαλείων & υπηρεσιών καθώς και συμβουλευτικής καθοδήγησης που έχει σχεδιάσει και προσφέρει η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Τέλος, έγινε και μια συνοπτική ενημέρωση σχετικά με τις Δράσεις του προγράμματος της Πράσινης Μετάβασης και ειδικότερα:

 • στις βασικές προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων
 • στα κύρια χαρακτηριστικά των Δράσεων
 • και στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών .

Τις εισηγήσεις σχετικά με τις Δράσεις του Νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις ολοκληρωμένες λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού, ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εργαλείων collaboration και E-commerce, καθώς και για τα εργαλεία χρηματοδότησης που παρέχει η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στις επιχειρήσεις, πραγματοποίησαν οι:

 • Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET
 • Πέτρος Κοραλής, Sales Director της EPSILON NET
 • Νικόλαος Κάρλοβιτς, Επικεφαλής Τομέα Πελατών Βusiness Banking, Διεύθυνση Business Banking & Key Accounts Segments, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Την Ημερίδα συντόνισε ο κ. Μανόλης Μανιούδης, Οικονομικός Αναλυτής του ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ.

Χορηγοί επικοινωνίας της Ημερίδας ήταν τα ενημερωτικά portals e-forologia.gr και taxheaven.gr.

Ο Όμιλος EPSILON NET στο πλαίσιο της στρατηγικής του συνεργασίας με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς των ελληνικών επιχειρήσεων, συνεχίζουν και το επόμενο διάστημα με τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων με στόχο την ολοκληρωμένη πληροφόρηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες ενίσχυσης του ψηφιακού τους μετασχηματισμού και τις δυνατότητες αξιοποίησης των αναπτυξιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων καθώς και των εξειδικευμένων εργαλείων και υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πληροφορείτε για το ενημερωτικό υλικό που παρουσιάσθηκε στην ημερίδα μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις εδώ.