«Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» : Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας και ανά Δράση-Προηγούνται οι Περιφέρειες Αττικής και N. Αιγαίου σε ποσοστό κάλυψης του Προϋπολογισμού

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών ενεργειών  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη Δέσμη Δράσεων  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ανακοινώθηκε  ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως και 05/05/2023, ανά κατηγορία Περιφέρειας και ανά Δράση. Συνολικά έχουν υποβληθεί : Για την Δράση 1-  Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: 1.123 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 32.214.835 € με […]