ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027: Διαδικτυακή Ημερίδα για τα Προγράμματα Ενίσχυσης Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών & Νηπιαγωγείων

Ο Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε. «Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος» σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων ALPHA PLAN και τον Όμιλο πληροφορικής EPSILON NET διοργανώνει στις 30/05/2023 διαδικτυακό σεμινάριο με στόχο την ενημέρωση των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. […]