2η Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός»: Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας από τον Ομίλο Epsilon Net με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας και της BSS

Την 01/06/2023, στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων για την έγκαιρη πληροφόρηση των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη ψηφιακή τους αναβάθμιση,  ο Όμιλος EPSILON NET με τη συμμετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της εταιρείας Συμβούλων BSS, διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «2η Δράση “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός”: Επενδυτικά σχέδια Προϋπολογισμού 50.000€ […]