Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027| 3η Δράση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα που διοργάνωσε η Epsilon Net με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας και της Atlantis Consulting

Την Πέμπτη 22/06/2023 ο Όμιλος Epsilon Net με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας και της εταιρείας Συμβούλων Atlantis Consulting  πραγματοποίησαν με ιδιαίτερη επιτυχία την ειδική διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «3η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» | Επενδυτικά σχέδια Προϋπολογισμού 201.000€ – 1.200.000€ με ποσοστό ενίσχυσης έως 60%».

Η διοργάνωση της συγκεκριμένης Ημερίδας στόχευε στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για τις δυνατότητες αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσα από την υιοθέτηση και ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η θεματολογία της ενημερωτικής παρουσίασης επικεντρώθηκε:

· στη συνοπτική αναφορά των επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων τα οποία παρέχονται στις ελληνικές επιχειρήσεις,

· στην αναλυτική περιγραφή των βασικών σημείων και των επιλέξιμων δαπανών της 3ης Δράσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού  ΜμΕ,

· στις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει ο Όμιλος Epsilon Net για την μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή και

· στις δυνατότητες στήριξης των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εξειδικευμένων εργαλείων και προϊόντων της Εθνικής Τράπεζας.

Ο Όμιλος Epsilon Net με στόχο την ολιστική πληροφόρηση των επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης προγραμμάτων για τον ψηφιακό τους εκσυγχρονισμό συνεχίζει και το επόμενο διάστημα με τον προγραμματισμό αντίστοιχων ενημερωτικών δράσεων.