ΕΣΠΑ 2021-2027| Υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια συνολικού Π/Υ 152 εκ. € μέχρι στιγμής για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ, εξαντλείται ο Διαθέσιμος Προϋπολογισμός σε Αττική και Ν. Αιγαίο

Σε συνέχεια των ενημερώσεων για την πορεία των αιτήσεων συμμετοχής στη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθμός αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί έως και 14/07/2023, ανά κατηγορία Περιφέρειας και ανά Δράση. Συνολικά, ο αριθμός των υποβληθέντων αιτήσεων για ένταξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι 2.103 […]