ΕΣΠΑ 2021-2027 | Ανακοινώθηκαν οι υποβληθείσες αιτήσεις για τις Δράσεις της «Πράσινης Μετάβασης ΜμΕ»

Σε συνέχεια των ενημερώσεων για την πορεία της υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τις Δράσεις του Προγράμματος «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθμός αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί έως 04/10/2023, ανά κατηγορία Περιφέρειας και ανά Δράση. Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ Συνολικά, όπως γνωστοποιήθηκε με την ανακοίνωση, ο αριθμός των υποβληθέντων αιτήσεων για ένταξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην […]