ΕΣΠΑ 2021-2027 | Δημοσιεύθηκε η 2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Σε συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων για την Δέσμη Δράσεων του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ», δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- εκατόν τρεις 103 αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και […]