ΕΛΛΑΔΑ 2.0. | Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδύσεων για την αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων

Δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα του ορεινού τουρισμού, στο πλαίσιο των προγραμμάτων “Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων” και “Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων.” Τα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 54.932.000€, εντάσσονται στην ευρύτερη δράση “Τουριστική Ανάπτυξη”, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του  Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα […]