Νέα Δράση του ΕΣΠΑ για επιδότηση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων | Διοργάνωση Ημερίδας από την EPSILON NET με την Digital4U & την BSS

Σε συνέχεια των ενημερωτικών ενεργειών σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με την εταιρεία Digital4U και την εταιρεία Συμβούλων BSS, διοργανώνουν την Τετάρτη 29/11/2023 διαδικτυακή Ημερίδα για την Επικείμενη Νέα Δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας […]

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η ) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- δεκατρείς (13) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ. Ειδικότερα, τρεις (3) αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολική δημόσια […]