Νέα

Νέα Δράση του ΕΣΠΑ για Eπιδότηση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Eπιχειρήσεων | Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ημερίδα από την EPSILON NET με την Digital4U & την BSS

Σε συνέχεια των ενεργειών για την πληροφόρηση των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με την δυνατότητα αξιοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τη θυγατρική του εταιρεία Digital4U και την εταιρεία συμβούλων BSS, πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία την Τετάρτη 29/11/2023 διαδικτυακή Ημερίδα για την Επικείμενη Νέα Δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Η ημερίδα αποσκοπούσε στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επικείμενη νέα Δράση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», η οποία επιδιώκει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ημερίδα εστίασε στις ακόλουθες ενότητες:

  • Έγινε συνοπτική αναφορά στις δυνατότητες χρηματοδότησης, οι οποίες προσφέρονται από επιδοτούμενα και αναπτυξιακά Προγράμματα για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
  • Έγινε αναλυτική περιγραφή των βασικών σημείων, των προϋποθέσεων υπαγωγής και των επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται στην Επικείμενη Νέα Δράση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».
  • Παρουσιάσθηκαν εξιδεικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρονται από τον Όμιλο EPSILON NET.
  • Έγινε παρουσίαση των υπηρεσιών προβολής και προώθησης, που παρέχονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την εταιρεία Digital4U.


Αν επιθυμείτε πρόσθετη πληροφόρηση για τα θέματα που αναπτύχθηκαν, μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό υλικό που παρουσιάσθηκε εδώ.

Τον συντονισμό της Ημερίδας ανέλαβε ο κ. Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET και τις εισηγήσεις:

  • κα Κυριακή Παπαδά, Senior consultant της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων BSS
  • κα Λυδία Δαμάσκου, Senior consultant της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων BSS
  • κ. Πέτρος Κοραλής, Sales Director του Ομίλου EPSILON NET
  • κα Κατερίνα Αρνέλλου, Operations Director της εταιρείας Digital4U

Χορηγός για την Ημερίδα ήταν το μέλος του EPSILON NET Group

Epsilon College, Diplomas & Mεταπτυχιακά Προγράμματα για Επαγγελματίες

O Όμιλος EPSILON NET, με στόχο την συνεχή ενημέρωση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες ενισχύσεων και επιδοτήσεων για την αναβάθμιση των ψηφιακών τους συστημάτων και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και της κερδοφορίας τους, θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα με τη διοργάνωση αντίστοιχων ενημερωτικών ενεργειών.

Ακόμη αν επιθυμείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε το video της Ημερίδας εδώ.