Νέα

Διοργάνωση Ειδικής Ημερίδας από την EPSILON NET με την Digital4U & την NOISIS για το Νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜμΕ

SOME_18012024

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Προκήρυξης της Δράσης «Ενίσχυση της ‘Ιδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και της έναρξης υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με την εταιρεία Digital4U και την εταιρεία NOISIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ διοργανώνουν την Πέμπτη 18/01/2024 την ειδική διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «ΕΣΠΑ: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Πρακτικός Οδηγός Υποβολής».

Η ημερίδα αποσκοπεί στην ολιστική  πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την νέα Δράση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και στο πλαίσιο αυτό οι εισηγητές θα επικεντρωθούν στην αναλυτική περιγραφή των βασικών σημείων, των  προϋποθέσεων υπαγωγής και των επιλέξιμων δαπανών της Δράσης. Επιπλέον, θα δώσουν  κατευθύνσεις σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων Χρηματοδότησης, καθώς και με τη δυνατότητα αξιοποίησης λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Παράλληλα, θα δοθεί πληροφόρηση αναφορικά με τις ολοκληρωμένες λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα και σε εξειδικευμένες λύσεις πληρωμών που προσφέρει ο Όμιλος EPSILON NET, καθώς και για τις υπηρεσίες ψηφιακής προβολής και προώθησης που παρέχονται από την εταιρεία Digital4U.