Νέα

Διοργάνωση Ημερίδας από την EPSILON NET με την Epsilon Hospitality & την BSS για τη Δράση του ΕΣΠΑ για τις Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις

Σε συνέχεια της έναρξης υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τη Δράση  «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τη θυγατρική του εταιρεία Epsilon Hospitality και την εταιρεία συμβούλων BSS  διοργανώνουν την Τρίτη 23/01/2024 την ειδική διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:

«ΕΣΠΑ για Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις: Ημερίδα για το Νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης-Πρακτικός Οδηγός»

Η ημερίδα, με σκοπό την ολοκληρωμένη ενημέρωση των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την νέα Δράση, θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση των βασικών σημείων, των προϋποθέσεων υπαγωγής και των επιλέξιμων δαπανών της Δράσης και θα δοθούν οδηγίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής των Aιτήσεων Χρηματοδότησης και συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Επιπρόσθετα, θα γίνει συνοπτική αναφορά και στη δυνατότητα αξιοποίησης λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Παράλληλα, θα δοθεί πληροφόρηση αναφορικά με τις εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα για τις τουριστικές επιχειρήσεις  που προσφέρονται από την εταιρεία Epsilon Hospitality, καθώς και με τις υπηρεσίες ψηφιακής προβολής και προώθησης που παρέχονται από την εταιρεία Digital4U.