Νέα

ΝΕΟ ΕΣΠΑ: Ημερίδα από την EPSILON NET & τον Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε. για την επιδότηση Νεών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Προκήρυξης της νέας Δράσης του ΕΣΠΑ 2021-2027 και της έναρξης υποβολής των Αιτήσεων χρηματοδότησης, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τον Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε. (Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος) διοργανώνουν την Τετάρτη 31/01/2024 διαδικτυακή ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: 

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Πρακτικός Οδηγός Υποβολής για Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς»

Η Ημερίδα αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των επιχειρήσεων, οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα τον Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σχετικά με  τη δυνατότητα αξιοποίησης της συγκεκριμένης Δράσης και στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιασθούν τα βασικά σημεία, οι  προϋποθέσεις υπαγωγής, οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης καθώς και η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων.

Παράλληλα, θα δοθεί πληροφόρηση για τη δυνατότητα ανάπτυξης της επιχείρησής τους και της αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους μέσα από ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις του Ομίλου EPSILON NET καθώς και για τη δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.