ΕΣΠΑ 2021-2027 | 2η Τροποποίηση των Προσκλήσεων των Δράσεων για την Ίδρυση & Λειτουργία Νέων ΜμΕ και νέων Τουριστικών ΜμΕ

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Όπως γνωστοποιείται με τη συγκεκριμένη Τροποποίηση της Δράσης, η αλλαγή αφορά […]