Δυτική Μακεδονία & Αρκαδία | 1η Τροποποίηση των Προσκλήσεων των Δράσεων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση των Προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» και στη Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης». Η […]