Νέα

Δυτική Μακεδονία & Αρκαδία | «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»: Ημερίδα από την EPSILON NET & την Atlantis για την επιδότηση επιχειρήσεων με ποσοστό 70%

Ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με την εταιρεία Συμβούλων Atlantis Consulting, με στόχο τη συνεχή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των επιχειρήσεων σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης των επιδοτούμενων προγραμμάτων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας τους, διοργανώνουν ειδική Ημερίδα με θέμα:

«Δυτική Μακεδονία & Αρκαδία: Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Επιδότηση έως  70% για τις Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις».

Το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» , μέσω των Δράσεων που περιλαμβάνει, στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ημερίδα θα επικεντρωθεί στην περιγραφή των κύριων σημείων, των προϋποθέσεων υπαγωγής και των επιλέξιμων δαπανών για τις Δράσεις του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».

Παράλληλα, θα δοθεί πληροφόρηση σχετικά με τις ολοκληρωμένες λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα που προσφέρει ο Όμιλος EPSILON NET για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και στη δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ρευστότητας των επιχειρήσεων και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.