Νέα

Πρόγραμμα ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» | Παράταση έως τις 19/03/2024 για την Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την αξιοποίηση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ενισχύσεων (VOUCHERS) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή εποχή, δόθηκε παράταση στην ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» έως την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024, αντί για την Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024, όπως ίσχυε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την 12η Τροποποίηση της Προκήρυξης, για τον Δ’ Κύκλο Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης  στην 1η , 3η και 4η Κατηγορία Ενεργειών και για τον Γ’ Κύκλο Υποβολής Αιτήσεων στην 5η και 6η Κατηγορία Ενεργειών του Προγράμματος, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής έως και την Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι με τις τελευταίες τροποποιήσεις της Προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται στην 1η Κατηγορία να επιδοτηθούν για την προμήθεια νέου EFT/POS σε ποσοστό 100% με μέγιστο ποσό ενίσχυσης το ποσό των 150€ και στην 3η  Κατηγορία, σε ποσοστό 100% με μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης το ποσό των 300€ για πάροχο και για λογισμικά τιμολόγησης μέχρι 3 έτη, τα οποία υποστηρίζουν τη νόμιμη έκδοση παραστατικών λιανικής και τη διασύνδεση με τα EFT/POS.

Παράλληλα, μέσω του Προγράμματος, οι επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν για all in one solutions, οι οποίες, σε μία συσκευή, συνδυάζουν υπηρεσίες παρόχου και λογισμικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τερματικών πληρωμών EFT/POS (Hardware & Soft Pos).

Ο Όμιλος EPSILON NET και το σύνολο των θυγατρικών της εταιρειών, είναι εγκεκριμένοι Προμηθευτές του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές»  και συνολικά των δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προσφέρουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα και σε λογισμικά τιμολόγησης, καθώς και σε σύγχρονα φορολογικά και ταμειακά συστήματα, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανωτέρω ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με το Πρόγραμμα III «Ψηφιακές Συναλλαγές», μπορούν να εξετάσουν το υλικό που παρουσιάσθηκε στην αντίστοιχη Ημερίδα που διοργάνωσε η EPSILON NET, καθώς και να μελετήσουν τον Πρακτικό Οδηγό για τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων.