ΕΣΠΑ 2021-2027 | 5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες κατά σειρά υποβολής χίλιες διακόσιες (1.200) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ. Ειδικότερα, χίλιες οκτώ (1.008) αιτήσεις χρηματοδότησης επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης […]

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση | Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για τις Δράσεις ενίσχυσης πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκαν οι τροποποιήσεις των Αναλυτικών Προσκλήσεων των δράσεων ενίσχυσης υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που διέπονται από το καθεστώς De minimis, του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», με τις οποίες, μεταξύ άλλων, γνωστοποιείται ότι δίνεται παράταση στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων […]