Υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4ου αιτήματος πληρωμής για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπέβαλε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 4o αίτημα πληρωμής, ύψους 2,3 δισ. ευρώ, για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Το συγκεκριμένο αίτημα υποβλήθηκε αφού επιτεύχθηκε νωρίτερα από […]

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 12η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η δωδέκατη (12η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- ογδόντα πέντε (85) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ. Ειδικότερα, εξήντα έξι (66) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη […]

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση | Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 10.05 για τις Δράσεις ενίσχυσης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο των ενημερώσεων για τις Δράσεις του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», δημοσιεύτηκε η τέταρτη (4η ) τροποποίηση των Αναλυτικών Προσκλήσεων των Δράσεων ενίσχυσης υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, η οποία, μεταξύ άλλων, γνωστοποιεί ότι δίνεται παράταση στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής […]