Ημερίδα για το Πρόγραμμα Στήριξης της Μεταποίησης, Εμπορίας & Ανάπτυξης Αγροτικών Προϊόντων | Ενίσχυση έως 65% ανάλογα με την Περιφέρεια

Στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των επιδοτούμενων προγραμμάτων για την ανάπτυξή τους και την ενίσχυση της κερδοφορίας τους, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τη θυγατρική του εταιρεία Epsilon SingularLogic & την εταιρεία Συμβούλων Atlantis Consulting και με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας, διοργανώνουν την […]