Δημοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις των προσκλήσεων των Δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό MμΕ

Στις 03/04/2023 δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης για κάθε μία από τις Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».   Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»   Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Δράση 1 , μεταξύ άλλων αλλαγών προστίθενται οι ακόλουθοι ΚΑΔ: 66.1/Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις […]

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ: Ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν ανά περιφέρεια

  Σε συνέχεια της  δημοσίευσης της Πρόκλησης και της έναρξης των Υποβολών Αιτήσεων Χρηματοδότησης για συμμέτοχη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δέσμη Δράσεων  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως και 31/03/2023, ανά κατηγορία περιφέρειας και ανά δράση. Συνολικά έχουν υποβληθεί : Για την Δράση 1-  Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός […]