Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Στις 23/02/2023 ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για την ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία στοχεύει σε ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις  χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) και θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία […]