ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερο από ποτέ υποστήριξη και ευκαιρίες για ανάπτυξη, το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκ. €, έρχεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητάς τους για την εύρυθμη λειτουργία τους και στη στήριξη των επενδυτικών τους σχεδίων για την ανάπτυξή τους, μέσα από την λειτουργία δύο Υποταμείων, του Ταμείου Δανείων […]

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Στις 23/02/2023 ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για την ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία στοχεύει σε ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις  χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) και θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία […]